Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Ruh Molekülü

Ruh Molekülü

Ruh Molekülü, Canlı evrim süreci ile gelişen beyin ve sistemlerinin tam ortasında 5-8 mm. Çapında epifiz isimli bezin salgıladığı psikoaktif hormona ruh molekülü denir. Bilimsel adı Dimet hyltry ptamine (DMT) olan ruh molekülü insan, hayvan ve bitkilerde olur. Ruh molekülü kâinatın başlangıcından itibaren gelişim gösterdiğinden gelişim süreci ile ilgili tam olarak bilimsel veri elde edilemez.

Ruh molekülünü salgılayan epifiz bezi doğum ile büyümeye devam eder ve 2 yaşında büyümesi sona eder. Duymadan, görmeden hissetmek bu molekül sayesinde olur. Bu molekülün bir başka özelliği ise; eğer insan da gerçekten ruh var ise ruh ile ilgili bölümünü yönetmesi diyebiliriz.

İlk bakışta basit bir molekül olarak görülen yapının; esasen canlı bünyesindeki çözülmesi şimdilik imkânsız bir molekül olduğu görülür. Fakat yapılan biyokimyasal araştırmalar ile DMT hormonunun canlının hayatta kalmasını sağlayan en temel molekül olduğunu göstermektedir. Diğer hormonlar eksik ya da fazla diğer ünitelerin çalışmasını sağlarken DMT'nin salgılanmaması durumunda nedensiz yaşam sonlanmalarına rastlanılmıştır. Ruh molekülünü sadece insanlar salgılamaz, fakat bilinmesi gerekir ki; normal yaşam için gerekli olan görme, duyma, bilme, anlama veya diğer becerileri hayata geçirmek için gerekli olan organizmalar ne kadar sağlıklı çalışır ise DMT salgılanması da o kadar az olabilmektedir.

Ruh Molekülünün özellikleri nelerdir?


Duyu organları ve diğer organların yerine getirmesi gerekli olan şeyler tam olarak yerine getirilmemesi ve bu durumun nesiller boyun yaşanması durumunda DNA'larda meydana gelen genetik değişiklikler epifiz bezinin daha da etkin çalışmasına neden olmaktadır. Yani görme sorunu olan kişinin duyma sinirlerindeki gelişkinlik veya duyma sorunu olan kişilerin görerek dudak okuma becerisinin artması örnek verilebilir.

Epifiz bezi beyin ile yakın ilişki içinde olmasına rağmen beyinden ayrı bir organeldir. Göz ile direkt bağlantı içindedir. Bu nedenle ışığa duyarlıdır. Biyolojik saatin ayarlanması için salgılanan ruh molekülü gece 23.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında daha fazla salgılanır. Bu durum canlının başka bir boyuta geçmesine neden olur. Bu boyut bazen rüyalar ile yaşanırken, bazen de uyurgezerlik olarak ortaya çıkar. Uyumanın, bayılmak olmadığı ruh molekülü sayesinde anlaşılır. Uyuyan insan ruh molekülü sayesinde ne kadar uyuduğunu ortalama tahmin edebilir.

İnsan ve ruh molekülü; İnsan beyninin tam ortasında beyin lobları arasında mercimek büyüklüğünde bulunan epifiz bezi retinadan aldığı ışığın değerlendirilmesinde görevlidir. Böylece gece gündüz döngüsünün diğer vücut bölümlerine olan etkilerinin de şekillenmesine neden olmuştur. Örneğin göz renginin açılması veya ten renginde meydana gelen değişimler Epifiz bezinden salgılanan Ruh molekülü (DMT) hormonları sayesinde oluşur.

İnsan beyninin ürettiği akıl ile ortaya çıkan eşyayı kullanabilme ve Dünyayı yönetebilme yeteneği fizik olarak mümkün iken, akıl ve diğer becerilerden kısmen yoksun olan hayvanlar metafizik alanında insandan daha gelişkindir. Örneğin kanatlı hayvanlar, atlar, karıncalar; insandan daha fazla hissiyata sahiptirler.

Son Güncelleme : 21.01.2024 03:45:46
Ruh Molekülü ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Ruh Molekülü Yorumları
şifre

0 Yorum Yapılmış "Ruh Molekülü"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Molekül Yapılı Element
Molekül Yapılı Element
Molekül Yapılı Element; Yapısında kendisinden başka madde bulundurmayan maddeler olarak tanımlanır. Saf maddeler bileşikler ve elementler olarak iki ayrı başlık altında incelenir. Element yapısında tek cins atom bulunduran saf maddelere denir. Elemen...
Molekül Yapılı Bileşikler
Molekül Yapılı Bileşikler
Molekül Yapılı Bileşikler, iki veya daha fazla farklı cins moleküllerden oluşan bileşiklere nedir. Molekül yapılı bileşikler moleküllerden meydana gelir. Bu molekülleri oluşturan atomlar arasında kovalent bağ ile bağlanmıştır. Molekül yapılı bileşikl...
Glikoz Molekülü
Glikoz Molekülü
Glikoz molekülü; monosakkarit olan basit şeker olan ve en yaygın olanına glikoz denir. Kapalı formülü C6H12O6 olmasıyla beraber, karbonhidratların monosakkaritler sınıfındandır.Glikoz molekülü özellikleri nelerdir?Glikoz beyaz-renksiz aralarında bir ...
Hücre Zarının Yapısında Bulunan Moleküller
Hücre Zarının Yapısında Bulunan Moleküller
Hücre zarının yapısında bulunan moleküller, Hücre zarı molekülleri oldukça gözle görülemeyecek kadar küçük parçalardan ibarettir. Bu küçük parçalar ancak mikroskobik ortamda belirli işlemler sonrasında görülebilir.Hücrenin özgünlüğünü oluşturarak hüc...
Apolar Moleküller
Apolar Moleküller
Apolar Moleküller, bir molekül, iki atomlu bir molekülün iki atomu arasında eşit elektron paylaşımı olduğunda veya daha karmaşık bir molekülde polar bağların simetrik olarak düzenlenmesi nedeniyle apolar molekül olabilir. Örneğin, bor triflorür (BF3)...
Bileşik Molekülü
Bileşik Molekülü
Bileşik Molekülü; Molekül iki veya daha fazla atomun bir araya gelerek oluşturduğu atom grubuna molekül denir. Molekülü meydana getiren atomlar aynı cins atomlar da olabilir, farklı cins atomlar da olabilir. Bir bileşiği meydana getiren atomların eşi...
Organik Moleküller
Organik Moleküller
Organik Moleküller, Canlıların yapılarında bulunup ve daima karbon atomu taşıyan yapılara denir. Ancak yapısında karbon atomu bulunup organik olmayan da birçok yapı da bulunmaktadır. Organik moleküllerin inorganik moleküller ile en büyük farkı organi...
Moleküller Arası Bağlar
Moleküller Arası Bağlar
Moleküller Arası Bağlar; Maddenin gaz halinde madde molekülleri birbirinden oldukça uzakta ve bağımsız hareket ederler. Moleküller arası mesafe fazladır, aralarında itme-çekme kuvveti yok denecek kadar azdır. Maddenin katı ve sıvı halinde gaz haline ...
Molekül Ağırlığı
Molekül Ağırlığı
Molekül Ağırlığı, moleküler kütle olarak da bilinmekle birlikte bir molekülün kütlesini ifade eder. Bir toplam olarak hesaplanan molekül ağırlığı, bir molekülün atomik kütle birimi cinsinden kütlesidir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, molekül a...
Yönetici Moleküller
Yönetici Moleküller
Yönetici Moleküller, Hücrenin sentezleme yaptığı en iri organik moleküllerdir. Bunların yapılarında c, h, o, n ve p vardır. İlk olarak hücre çekirdeğinde olduğu için, bunlara çekirdek nükleik asit denilmiştir. Yönetici moleküller En çok çekirdekte bu...
Sodyum Molekül Ağırlığı
Sodyum Molekül Ağırlığı
Sodyum Molekül Ağırlığı; Sodyum, sembolü Na olan bir elementtir. Elementlerin periyodik cetvelde gösterimlerinde kendilerine has atom numaraları bulunur. Sodyum elementinin atom numarası 11'dir. Sodyumun yörüngelere atom dizilimi 2-8-1 şeklindedir. E...
Oksijen Molekül Ağırlığı
Oksijen Molekül Ağırlığı
Oksijen Molekül Ağırlığı, Oksijen simgesi "O" harfi ile olan ve atom numarası 8 olan kimyasal elementtir. Oksijen periyodik tablodaki kalkojen grubuna üyedir. Neredeyse tüm elementlerle kolayca bileşerek büyük ölçüde re aktif olan bir ametaldir. Kütl...

 

Molekül Yapılı Element
Molekül Yapılı Bileşikler
Hücre Zarının Yapısında Bulunan Moleküller
Apolar Moleküller
Glikoz Molekülü
Bileşik Molekülü
Organik Moleküller
Moleküller Arası Bağlar
Molekül Ağırlığı
Yönetici Moleküller
Sodyum Molekül Ağırlığı
Oksijen Molekül Ağırlığı
Şeker Molekülü
Elementlerin Molekül Ağırlıkları
Karbon Molekül Ağırlığı
Molekül Formülleri
H2o Molekül Ağırlığı
Oksijen Molekülü
Karbondioksit Molekülü
Bakır Molekül Ağırlığı
Element Molekülü
Potasyum Molekül Ağırlığı
Naoh Molekül Ağırlığı
Suyun Molekül Yapısı
Klor Molekül Ağırlığı
Atom Molekülleri
Nh3 Molekül Ağırlığı
Polar Molekül
Molekül Çeşitleri
Azot Molekülü
Popüler İçerik
Şeker Molekülü
Şeker Molekülü
Şeker molekülü; dendiği zaman ilk akla gelen şey bildiğimiz beyaz şekerdir.Ancak günlük yaşantımızda doğada organik olarak çok çeşitli şekillerde görü...
Elementlerin Molekül Ağırlıkları
Elementlerin Molekül Ağırlıkları
Elementlerin Molekül Ağırlıkları, Kimyanın en önemli kavramıdır. Yapısında tek cins atom içeren maddelere element denmektedir. Tabiatta bildiğimiz 92 ...
Karbon Molekül Ağırlığı
Karbon Molekül Ağırlığı
Karbon Molekül Ağırlığı; karbon doğada yer alan ametal kimyasal özelliği olan bir element çeşididir. Bütün dünyada bolluk açısından altıncı sıraya sah...
Molekül Formülleri
Molekül Formülleri
Molekül Formülleri; Molekül; Aynı cins veya farklı cins atomların bir araya gelerek oluşturduğu atom gruplarına molekül denir. Moleküller aynı cins at...
H2o Molekül Ağırlığı
H2o Molekül Ağırlığı
H2O Molekül Ağırlığı, H2O yani suyun molekül ağırlığını hesaplamak için kimyasal formülünü inceleyelim. H2O, moleküler yapıya sahip inorganik bir madd...
Oksijen Molekülü
Oksijen Molekülü
Oksijen mokekülü,  atom numarası 8 numarası olan ve O harfi ile gösterilen bir  kimyasal element olduğu bilinmektedir. Standart ve şartlar altında, el...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Molekül Yapılı Element
Molekül Yapılı Bileşikler
Glikoz Molekülü
Hücre Zarının Yapısında Bulunan Moleküller
Apolar Moleküller
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Şubat - 2024