Moleküller Arası Bağlar Nelerdir?
19 Temmuz 2024

Moleküller Arası Bağlar Nelerdir?

Maddenin gaz halinde, madde molekülleri birbirinden oldukça uzakta ve bağımsız hareket ederler. Moleküller arası mesafe fazladır ve aralarındaki itme-çekme kuvveti yok denecek kadar azdır. Maddenin katı ve sıvı halinde ise gaz haline göre moleküller arasındaki bağlar çok daha kuvvetlidir ve mesafeler daha azdır. Gaz halden katı veya sıvıya geçiş olduğu zaman moleküller arasında itme-çekme kuvvetleri meydana gelir. Bu itme-çekme kuvveti ile moleküller arasında oluşan etkileşim moleküller arası bağ olarak tanımlanır. Bu çekim kimyasal bir bağ değildir.

Moleküller Arasındaki Bağlar Nelerdir?

Dipol-Dipol Etkileşimi

Polar olan moleküllerde, pozitif ve negatif yüklerin birbirlerini çekmeleri ile meydana gelir. Van der Waals çekimlerine göre daha kuvvetli olan etkileşimlerdir. Örneğin, HF bileşiğinde hidrojen (H) ve flor (F) atomları arasında dipol-dipol etkileşimi vardır. Bunun dışında; HCl, H2O bileşiklerinde de dipol-dipol etkileşimi bulunur.

Van der Waals Çekimleri

Kovalent bağlı olan apolar moleküllerde (H2, CO2, N2 gibi) ve soygazlarda (He, Ne, Ar gibi) yoğun fazlarda yalnızca kütlelerinden kaynaklı bir çekim kuvveti meydana gelir. Bu kuvvet Van der Waals çekimleri olarak tanımlanır. Yoğun fazda yalnızca Van der Waals bağı olan maddeler moleküler maddeler olarak tanımlanır. Van der Waals etkileşimi en fazla olan molekül I2 (iyot), en az olan ise F2 (flor) molekülüdür.

Hidrojen Bağları

Hidrojen atomunun oksijen (O), flor (F), azot (N) gibi elektron ilgisi fazla olan atomlar ile yapmış olduğu bağlardır. Örnek olarak; HF, H2O, NH3 gibi bileşiklerde moleküllerin bir arada olmasını sağlayan bağ hidrojen bağlarıdır.

Hidrojen bağları, hem dipol-dipol bağlarından hem de Van der Waals bağlarından çok daha kuvvetli olan bir bağdır.

Ekstra Bilgiler

Moleküller arası bağlar, maddelerin fiziksel özelliklerini büyük ölçüde etkiler. Örneğin, kaynama noktası, erime noktası ve buharlaşma ısısı gibi özellikler moleküller arası bağların kuvvetine bağlıdır.

Moleküller arası bağlar şu şekillerde özetlenebilir:

  • Dipol-Dipol Etkileşimleri: Polar moleküller arasında oluşur.
  • Van der Waals Çekimleri: Apolar moleküller ve soygazlar arasında oluşur.
  • Hidrojen Bağları: Hidrojen atomunun elektron ilgisi yüksek atomlarla yaptığı bağlardır.

Sizden Gelen Sorular / Yorumlar

soru

Recai

19 Temmuz 2024 Cuma

Maddenin gaz halinde moleküller neden birbirinden bu kadar uzakta hareket ederken, katı ve sıvı hallerinde bu kadar yakın ve bağlı hareket ediyorlar? Moleküller arası mesafenin ve itme-çekme kuvvetlerinin bu kadar farklı olmasının nedeni nedir?

Cevap yaz
1. Cevap
cevap

Admin

Recai,

Maddenin farklı halleri arasındaki moleküler hareket ve mesafe farklılığı, moleküler arası kuvvetlerin ve enerjinin etkisiyle açıklanabilir. Gaz halinde moleküller, daha yüksek enerjiye sahip oldukları için birbirlerinden uzak ve serbest bir şekilde hareket ederler. Bu yüksek enerji, moleküller arasındaki itme ve çekme kuvvetlerini aşarak, moleküllerin birbirinden bağımsız hareket etmesini sağlar.

Katı ve sıvı hallerinde ise moleküller daha düşük enerjiye sahiptir ve aralarındaki çekim kuvvetleri daha belirgindir. Katı hâlde moleküller düzenli bir yapıda ve sabit pozisyonlarda bulunurlar, bu da moleküllerin birbirine çok yakın olmasına neden olur. Sıvı hâlde ise moleküller, katıya göre daha hareketli olsalar da yine de birbirlerine yakındırlar ve aralarında belirli bir çekim kuvveti vardır.

Bu farklılıklar, moleküllerin sahip olduğu enerji seviyeleri ve moleküler arası kuvvetlerin etkisiyle açıklanabilir.

Soru Sor / Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

Yönetici Moleküller Nelerdir?

Yönetici Moleküller Nelerdir?

Haber Bülteni

Popüler İçerik

DNA Molekülü Özellikleri ve Görevleri

DNA Molekülü Özellikleri ve Görevleri

H2o Molekül Ağırlığı

H2o Molekül Ağırlığı

Aseton Molekül Ağırlığı

Aseton Molekül Ağırlığı

Oksijen Molekülünün Özellikleri

Oksijen Molekülünün Özellikleri

Element Molekülü Çeşitleri

Element Molekülü Çeşitleri

Güncel

Molekül Yapılı Bileşikler

Molekül Yapılı Bileşikler

Güncel

Su Molekülü Ağırlığı

Su Molekülü Ağırlığı

Dmt Ruh Molekülü ve Etkileri

Dmt Ruh Molekülü ve Etkileri

Etanol Molekül Ağırlığı

Etanol Molekül Ağırlığı

Moleküller Arası Bağlar Nelerdir?

Moleküller Arası Bağlar Nelerdir?

Atp Molekülünün Yapısı

Atp Molekülünün Yapısı

Apolar Moleküller Türleri ve Özellikleri

Apolar Moleküller Türleri ve Özellikleri

Molekül Ağırlığı Nedir?

Molekül Ağırlığı Nedir?

Elementlerin Molekül Ağırlıkları

Elementlerin Molekül Ağırlıkları

Oksijen Molekül Ağırlığı

Oksijen Molekül Ağırlığı

Nitrik Asit Molekül Ağırlığı Hesaplama

Nitrik Asit Molekül Ağırlığı Hesaplama